REUNION DA DIRECTIVA CON D. GABRIEL ALEN CASTRO – DELEGADO TERRITORIAL DA XUNTA DE GALICIA EN OURENSE

Reunión da directiva da CORAL DE RUADA, Dna. Fátima Mª Malingre Grande e D. José Manuel Vázquez Rodríguez co Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Ourense D. Gabriel Alen Castro. (14/03/2023)