REUNION DA DIRECTIVA CON D. ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA – SECRETARIO XERAL DA EMIGRACION.

Reunión da directiva da CORAL DE RUADA, Dna Fátima Mª Malingre Grande (Presidente) e D. José Manuel Vázquez Rodríguez (Vicepresidente) co secretario Xeral da Emigración D. Antonio Rodríguez Miranda. (21/03/2023)