GRUPO DE TEATRO XABIER PRADO «LAMEIRO» DA CORAL DE RUADA NO TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE

O  GRUPO DE TEATRO XABIER PRADO «LAMEIRO» da CORAL DE RUADA e os nenos do COLEXIO PADRE FEIJOO ZORELLE, participaron no Teatro Principal de Ourense como figurantes na representación da ÓPERA OTELLO (ópera en catro actos de Giuseppe Verdi), con orquestra , coro e solistas da compañía de ópera «LGAM», decorados e vestiario da ÓPERA NACIONAL DE MOLDOVA.

9 de marzo de 2024 -Teatro Principal de Ourense