9 DE FEBRERIO. ASAMBLEA DA CORAL

A Coral De Ruada celebrou a súa asemblea xeral ordinaria anual. 

Analizaron diversos aspectos do funcionamento da coral ao longo do pasado ano, entre eles, as actividades realizadas, repertorio, ensaios, actuacións ou actividades culturais. Tamén a previsión de actividades deste ano que será especial debido a que os actos do centenario xa comezaron e prolongaranse ata o 24 de xuño. 

Como é tradicional, ao finalizar, os coralistas e as súas familias reuníronse nunha cea de confraternidad