9 DE FEBRERIO. ASAMBLEA DA CORAL

A Coral De Ruada celebrou a súa asemblea xeral ordinaria anual.  Analizaron diversos aspectos do funcionamento da coral ao longo do pasado ano, entre eles, as actividades realizadas, repertorio, ensaios, actuacións ou actividades culturais. Tamén a previsión de actividades deste … Leer más

0