Fotos

Fotos

Aquí poderás descubrir fotos dos comezos da Coral de Ruada en 1919, e das súas actuacións e momentos máis memorables ao longo do tempo.

Tamén podrás coñecer os seus Presidentes e Directores Musicais desde os seus principios ata a actualidade.

Subcategorías

Coral De Ruada

Fotografías de A CORAL DE RUADA

Históricas Recentes

Personalidades

Persoeiros destacados na Coral de Ruada

Nosos Presidentes Directores da Coral