Publicacións

Neste apartado referirémonos aos libros, revistas especializadas e outras publicacións que tratan, directa ou indirectamente, sobre CORAL DE RUADA cunha certa extensión ou profundidade..

1928 - A carón do lume

É o primeiro tomo das “Obras Completas” de Xavier Prado “Lameiro”, un dos fundadores da CORAL DE RUADA. Aínda que non se trata de libros sobre a historia da CORAL, é (...)

Máis..

1928 - Cóxegas e Moxetes

O segundo tomo leva nas primeiras páxinas unha fotografía do autor e unha “ADICATORIA Ó excelentísimo señor D. Xosé Calvo Sotelo sinxela mostra de culto á súa escolleita intelixencia e (...)

Máis..

1928 - Farsadas

Nunha das primeiras páxinas contén a mesma fotografía da CORAL DE RUADA co mesmo pé descrito no libro “Monifates”. Tamén contén unha “ADICATORIA a MODESTO FERNÁNDEZ ROMÁN espello de amigos (...)

Máis..

1928 - Monifates

Nunha das primeiras páxinas contén unha fotografía da CORAL DE RUADA cun pé onde se pode ler: “O gabado coro ourensano De Ruada cuyo admirable coadro de declamación levou á (...)

Máis..

1936 - Así canta Galicia

Leva por subtítulo "Cancionero popular Gallego. Recopilación y Estampas originales del folklorista Ex-Director de la Coral “De Ruada” Daniel González Rodríguez" Este libro, prologado polo eminente escritor ourensán D. Ramón Otero (...)

Máis..

1992 - La Música en Orense

Xa aparecera denantes, en 1992, unha breve recensión histórica da CORAL DE RUADA, no libro “La Música en Orense” Este libro do xornalista ourensán Isidoro Guede, antigo ruadista, trata de recoller (...)

Máis..

1996 - La Coral De Ruada

Polo momento, o libro que trata de xeito máis extenso a historia de DE RUADA é o titulado “La Coral De Ruada” (1918-1995)” Este libro contén, ademais da historia da CORAL (...)

Máis..

2000 - De Ruada: complemento histórico

Isidoro Guede, que, como xa quedou indicado, é un bo coñecedor da CORAL, quixo, coa publicación deste libro, aclarar algunhas cuestións que, ó seu xuízo, non quedaron suficientemente claras nin (...)

Máis..

2002 - Coral “De Ruada” e identidad oure…

Consideramos que, aínda que non se trata dun libro, resulta interesante incluir neste apartado o traballo Coral “De Ruada” e identidad ourensana. Trátase dun traballo de curso da asignatura de Etnomusicoloxía (...)

Máis..

2003 - Canto mariñán ou canto do mar?

Xaquín Vales Rodríguez é un coralista (pertence á corda de tenores segundos) estudioso da historia da CORAL DE RUADA. Partindo dunha cita sobre a CORAL DE RUADA que Manuel Rivas fai (...)

Máis..

2003 - Dez anos con Coral de Ruada

Trátase dun relato das actividades e das impresións persoais do autor, durante os dez anos que presidiu DE RUADA. Como detalle anecdótico, cómpre sinalar que o autor “toma prestado” para este (...)

Máis..

2006 - Actos académicos en Mondariz

A editorial Ir Indo, na súa colección “A fraga universitaria” publica en 2006 un novo libro do coralista Xaquín Vales titulado “Actos académicos en Mondariz” Na contracapa do libro pódese ler: (...)

Máis..