Escritos

Escritos

Sobre CORAL DE RUADA tense escrito moito e, case sempre, ben. Son moitos os artigos en prensa, capas de discos, programas, etc. que se levan escrito por persoeiros relevantes da cultura galega e española (Ramón Otero Pedrayo, Óscar Esplá, Antonio Fernández Cid, por citar algúns dos máis salientables).

Quedarán, con seguridade, publicacións sen mencionar. Este estudio irase actualizando coas novas achegas que tódolos seus lectores teñan a ben ir aportando.

Subcategorías

Boletín CORAL DE RUADA

Revista de publicación periódica con información sobre as actividades da Coral e novas de actualidade musical e cultural.

Ver máis...

Publicacións

Neste apartado referirémonos aos libros, revistas especializadas e outras publicacións que tratan, directa ou indirectamente, sobre CORAL DE RUADA cunha certa extensión ou profundidade.

Quedarán, con seguridade, publicacións sen mencionar. Este estudio irase actualizando coas novas achegas que tódolos seus lectores teñan a ben ir aportando.

Ver máis...

Prensa

Recensións de Prensa nas que foi noticia a Coral de Ruada.

Ver máis...