1931 - 1954: Gravacións Históricas

Discos COLUMBIA 1931-1954 Discos COLUMBIA 1931-1954

Gravacións realizadas en COLUMBIA. En todas elas CORAL DE RUADA está dirixida por Daniel González. Moitas delas son reedicións das editadas en 1929 por REGAL e, incluso segundas edicións de COLUMBIA.

Tamén desta época son os discos presentados pola casa ODEON baseados nas gravacións orixinais de COLUMBIA GRAPHOPHONE: 29002: Alborada. Partes 1ª y 2ª (Pascual Veiga). Trátase, con total seguridade, dunha nova reedición dos vellos discos de 1929.

Información adicional

 • Autor: Discos COLUMBIA
 • Data: 1931-1954
 • Distribuidora/Produtora: COLUMBIA
 • Outros datos:
  • A 1479: Alborada. Partes 1ª y 2ª (Pascual Veiga)
  • A 1481: De Ruada (Muñeira, polifonía gallega / A. Bergés); Os teus ollos (Balada gallega, polifonía gallega / Curros Enríquez, J. Castro Chané)
  • A 1482: Alalá d’as Rías Baixas (Canto popular gallego con acompañamiento de gaita de Virgilio Fernández / Daniel González); Canto d’as chirimías (Escena coral gallega, acompañamiento de chirimías. Polifonía gallega / Javier Prado, Daniel González)
  • A 1484: Foliada de Entrimo (Canto popular gallego con acompañamiento de gaita de Virgilio Fernández / Daniel González); Pandeirada de Trasalva (Canto popular gallego con acompañamiento de pandero / Daniel González)
  • A 1485: Alalá d’as Curuxeiras (Lugo) (Canto popular gallego con acompañamiento de gaita de Virgilio Fernández / Daniel González); Foliada de Avión (Canto popular gallego con acompañamiento de gaita de Virgilio Fernández / Daniel González)
  • A 1486: N’a seitura (Escena coral gallega / Daniel González. Solista J. Borrajo); Ay la le lo (Escena coral gallega / N. Almandoz. Solista J. Borrajo)
  • A 1493: Pasacorredoiras d’Arnoya (Pasacalle. Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez, solistas de CORAL DE RUADA, con acompañamiento de tambor y bombo); Muñeira de Cartelle (Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez, solistas de CORAL DE RUADA, con acompañamiento de tambor y bombo)
  • A 1494: Muñeira de Rubiás (Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez, solistas de CORAL DE RUADA, con acompañamiento de tambor y bombo); Alborada antigua de Ourense (Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez, solistas de CORAL DE RUADA, con acompañamiento de tambor y bombo)
  • A 1495: Canto de romería (Canto popular gallego. Faustino Santalices, solista de CORAL DE RUADA, canta acompañado de zanfona); Canto de seitura (Canto popular gallego. Faustino Santalices, solista de CORAL DE RUADA, canta acompañado de zanfona)
  • A 5018: Alalá de Orense (Escena coral gallega / Daniel González); Nos caneiros (Escena coral gallega / Daniel González)
  • A 6180: Negra sombra (Melodía gallega, del film “Polizón a bordo” / Rosalía de Castro y J. Montes); Foliada de Orense (Canto gallego / Daniel González)
  • A 6181: O quer que lle quer (Muñeira / M. Farto); Alalá de Bande (Canto popular gallego con acompañamiento de gaita de Virxilio Fernández / Daniel González)
  • A 8571: Canto de seitura (popular); Canto de romería (popular)
  • A 8572: N’a seitura (escena coral gallega .Daniel González. Solista J. Borrajo); Ay la le lo (escena coral gallega. N. Almandoz. Solista J. Borrajo)
  • A 8573: Foliada de Orense (popular. Daniel González. Gaitero Virxilio Fernández); Alalá de Bande (popular. Daniel González. Gaitero Virxilio Fernández)
  • A 8574: Canto d’as chirimías (polifonía gallega. J. Prado, Daniel González); Alalá d’as Rías Baixas (popular. Daniel González)
  • A 8575: Os teus ollos (polifonía gallega. Curros Enríquez, J. Castro Chané); De Ruada (polifonía gallega. A. Bergés)
  • A 8576: O quer que lle quer (polifonía gallega. M. Farto); Negra Sombra (polifonía gallega. Rosalía Castro, Juan Montes)
  • A 8681: Alborada (Pascual Veiga)
  • A 8682: Foliada de Entrimo (popular. Daniel González); Pandeirada de Trasalva (popular. Daniel González)
  • A 8683: Foliada de Avión (Popular. Daniel González. Gaitero Virgilio Fernández); Alalá d’as Curuxeiras (Lugo) (Popular. Daniel González. Solista Jaime montes. Gaitero Virgilio Fernández)
  • A 8684: Muiñeira de Cartelle (Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez, solistas de CORAL DE RUADA); Pasacorredoiras d’Arnoya (Pasacalles. Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez, solistas de CORAL DE RUADA. Acompañamiento de tambor y bombo)
  • A 8685: Muiñeira de Rubiás (Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez); Alborada antigua de Orense (Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez)
  • A 9465: Alalá de Noya (Gaiteros Rosendo Santos y Antonio López / Daniel González); Pandeirada de Trives (Solista Claudio González / Daniel González)
  • A 9479: Foliada de Amoeiro (Gaiteros Rosendo Santos y Antonio López / Daniel González); Canto de Berce (Canción de cuna; solista Celita Vide / Daniel González)
  • R 14998: Faustino Santalices acompañado de zanfona: Antigua alborada popular gallega (Alborada); Marcha procesional (siglo XVI); Santa Lucía Prarairo (Orense)