1929: Gravacións Históricas

Discos REGAL - Suplemento Galicia 1929 - Impresión "Viva-Tonal" Discos REGAL - Suplemento Galicia 1929 - Impresión "Viva-Tonal"

Gravacións realizadas en REGAL. En todas elas CORAL DE RUADA está dirixida por Daniel González.

Inclúense gravacións realizadas por solistas relacionados nesta época coa CORAL DE RUADA (Jaime Montes, Faustino Santalices, Modesto Sánchez...).

Na relación respectouse o texto tal como se atopa no catálogo, sen traducir ó galego nin adaptar os topónimos.

Información adicional

 • Autor: Discos REGAL
 • Data: hasta 1929
 • Outros datos:
  • RS 1256: Alborada (Pascual Veiga)
  • RS 1257: O quer que lle quer (polifonía gallega. M. Farto); Negra Sombra (polifonía gallega. Rosalía Castro, Juan Montes)
  • RS 1258: Os teus ollos (polifonía gallega. Curros Enríquez, J. Castro Chané); De Ruada (polifonía gallega. A. Bergés)
  • RS 1259: Canto d’as chirimías (polifonía gallega. J. Prado, Daniel González); Alalá d’as Rías Baixas (popular. Daniel González)
  • RS 1260: Foliada de Orense (popular. Daniel González. Gaitero Virgilio Fernández); Alalá de Bande (popular. Daniel González. Gaitero Virgilio Fernández)
  • RS 1261: Foliada de Entrimo (popular. Daniel González); Pandeirada de Trasalva (popular. Daniel González)
  • RS 1262: Foliada de Avión (popular. Daniel González); Alalá d’as Curuxeiras (popular. Daniel González)
  • RS 1263: N’a seitura (polifonía gallega. Daniel González); Ay la le lo (polifonía gallega. N. Almandoz)
  • RS 1270: Muiñeira de Cartelle, Pasacorredoiras d’Arnoya (dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez)
  • RS 1271: Muiñeira de Rubiás (dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez); Alborada antigua de Orense (dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez)
  • RS 1272: Canto de seitura; Canto de romería (popular. Dúo de gaitas: Faustino Santalices y Modesto Sánchez)
Máis nesta categoría: 1931 - 1954: Gravacións Históricas »